เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

หน้าหลัก > FUJITEL > FB-644 เสา อากาศ วิทยุ

 144.000 - 145.9875 MHz.

- มี S-METER ทั้งภาค รับ-ส่ง

- เสียงดังฟังชัดเจน มากกว่า 500 mv

- 199 ช่องความจำ

- มีระบบ DUPLEX FUNGTION

- ปุ่มกดหน้าแป้น พลาสติกอย่างดี