เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

หน้าหลัก > YEASU > FM-9012 เสา อากาศ วิทยุ

 
 
YAESU FM-9012
 
 
- กำลังส่ง 10/65-85 w
- มีคีย์บอร์ดที่ไมโครโฟนในตัว
- สามารถทำการโปรแกรมเครื่องได้แยกรายบุคคลถึง 4 บุคคล บนซอฟท์คีย์บนไมโครโฟน
- มีแสงไฟส่องบนคีย์เมื่อใช้ในเวลากลางคืน
- ช่องสัญญาณความจำมีตัวอักษรขนาดใหญ่
- สามารถแบ่งการเก็บข้อมูลได้ 8 ชุด
- สามาถปรับการรับเสียงของไมโครโฟนได้ และปรับความเบี่ยงเบนได้แบบแคบและกว้าง และดังหรือเยา รวมทั้งภาครับ
- สามารถใช้คุณสมบัติของการเข้ารหัสแบบ EPCS
- มีคุณสมบัติในการสอนรหัสมอสส์เบื้องต้น
- มีรหัสป้องกันการใช้งานจากผู้อื่น
- สามารถกดปุ่มเดียวเพื่อเข้าถึง การสื่อสารด้วยระบบVOLP บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
- ลำโพงขนาด 3 วัตต์
- มีระบบ ARS สามารถตั้งค่าREpeater ได้อัตโนมัติ
- มีระบบ APO ปิดเองอัตโนมัติ
- สามารถตัดสัญญาณเมื่อช่องสัญญาณเต็ม
- มีระบบ Dual watch การเฝ้าฟังแบบ 2 ช่องพร้อมกัน
- สามารถปรับความสว่างของหน้าจอได้หลายนระดับ
- สามารถในการปรับระบบเลือกรับแบบ RF Squelch
- มีคุณสมบัติในการค้นหาการผสมสัญญาณที่ดีที่สุด ( ATT )
- มีระบบตั้งเวลาในการส่ง (TOT)
- มีระบบตรวจสอบลูกข่ายในรัศมีของสัญญาณ
- สามารถหมุนสัญญาณ DTMF อัตโนมัติ
- มีระบบค้นหาอัจฉริยะในระบบความจำ