เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

หน้าหลัก > FUJITEL > FUJITEL : FB-14... เสา อากาศ วิทยุ

FUJITEL : FB-144 

รายละเอียด
- ความถี่ 144.0000-145.9875
- กำลังส่ง 5 วัตต์ (High) / 1 วัตต์ (Low)
- 160 ช่องหลัก 50 โทน 214 DCS.
- บันทึกช่องความจำได้ 199 ช่อง
- มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (APO)
- ปรับ VOX ได้มากถึง 9 ระดับ
- มีระบบตัดไฟเมื่อคีย์ค้าง (TOT)