เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

หน้าหลัก > FUJITEL > FB-580 เสา อากาศ วิทยุ

FUJITEL : FB-580

รายละเอียด  
- ความถี่ 245.0000-245.9875
- กำลังส่ง 5 วัตต์ (High) / 1 วัตต์ (Low)
- 80 ช่องหลัก 50 CTCSS 214 DCS. 
- บันทึกช่องความจำได้ 199 ช่อง
- มีระบบ VOX ในตัว ปรับได้มากถึง 9 ระดับ