เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

หน้าหลัก > MOTOROLA > MTX-900 เสา อากาศ วิทยุ

Motorola : MTX-900 
คุณสมบัติต่างๆ
MTX900 Privacy Plus Trunking Portable Radio

MTX900 non-keypad radio is the affordable communication
solution for professionals who require a rugged
and reliable radio to keep in touch. It enhances productivity
and keeps users connected while on the job.

Standard Model Includes:
Ni-Cd High Capacity Battery
Spring Belt Clip
Users Manual.
1/2 Wave Whip Antenna

KEY FEATURES

Superb audio quality for effective communications with
noise cancelling microphone
Selective Radio Inhibit feature enables dispatcher to remotely
disable stolen radios for greater security
Scanning of talkgroups and channels for messages, and 
monitoring of channels ensure greater efficiency
Automatic Multiple Site Selection (AMSS) feature ensures 
continuous communication by switching the radio to a different
site when current signal becomes too weak
In the event of a trunked system or central controller failure,
radio conversation is still possible in failsoft mode
Low Battery Warning through LED indicator and alert tone
Dual Mode Capability allows user the convenience of selecting
either trunked or conventional operations
Allows up to 16 modes of organizing user talkgroups to meet
different communication needs
4 programmable buttons for users to assign common calls for

one-touch access