เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

หน้าหลัก > SPENDER > PILOT 245H เสา อากาศ วิทยุ

 SPENDER PILOT 245H
 
BAND 245.0000 - 245.9875 MHz.
DIMENSION  H : 90 mm. W : 53 mm. D : 30 mm
WEIGHT 180 GRAMS / 5 WATTS
80 CHANNELS, 119 Free Memory Channel
1400mAh LI-ION BATTERY.
214 CODES OF DCS / 50 GROUPS OF CTCSS
SCRAMBLER FUNCTION
DUPLEX FUNCTION
HIGH/ LOW POWER
BEEP SOUND ON/OFF
CHANNEL DISPLAY MODE
VOX SENSITIVITY (VOX)
SET UP POWER OUTPUT
AUTO BATTERY SAVE
S-METER BAR
EMERGENCY ALARM
TIME-OUT TIMER
STOP WATCH
LOCK SCAN SKIP
ROGER BEEP SOUND
ETC