เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

หน้าหลัก > SPENDER > TC-144HP เสา อากาศ วิทยุ

 
SPENDER TC-144HP
 
BAND 144.0000 - 146.0000 MHz
DIMENSION  H : 101 mm. W : 60 mm. D : 33 mm
WEIGHT 205 GRAMS / 5 WATTS
1500mAh LI-ION BATTERY.
128 CHANNELS
214 CODES OF DCS / 50 GROUPS OF CTCSS
SCRAMBLER FUNCTION
FM RADIO 87.50 – 108.00 MHz.
DUPLEX FUNCTION
SQUELCH SET UP
SCAN FUNCTION
VOX SENSITIVITY [VOX]
SET UP NAME REPLACE CHANNEL
3 COLOR OF   LCD
TIME-OUT TIMER
AUTO POWER OFF
SCAN FREQUENCY
MEMORY DISPLAY MODE
CHANNEL DISPLAY MODE
BEEP SOUND ON/ OFF
ETC