เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

หน้าหลัก > SPENDER > TC-245HA เสา อากาศ วิทยุ

SPENDER TC-245HA
 
BAND 245.0000 - 245.9875 MHz.
DIMENSION  H : 100 mm. W : 55 mm. D : 30 mm
WEIGHT 250 GRAMS / 5 WATTS
80 CHANNELS, 119 Free Memory
FM Radio 87.5-108.0 MHz.
Super High Powe
1,800mAh LI-ION BATTERY.
214 CODES OF DCS / 51 GROUPS OF CTCSS
DUPLEX FUNCTION
HIGH/LOW  POWER
SCRAMBLER
SET UP NAME REPLACE CHANNEL
PASSWORD SECURITY PRIVATE
TIME-OUT TIMER
AUTO POWER OFF
ROGER BEEP SOUND (ROG)
ETC