เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

หน้าหลัก > SPENDER > TC-245HP เสา อากาศ วิทยุ


  SPENDER TC-245HP

  BAND 245.0000-245.9875 MHz
  DIMENSION  H : 101 mm. W : 60 mm. D : 33 mm
  WEIGHT 205 GRAMS / 5 WATTS
  1500mAh LI-ION BATTERY.
  80 CHANNELS 48 FREE MEMORY
  214 CODES OF DCS / 50 GROUPS OF CTCSS
  SCRAMBLER FUNCTION
  FM RADIO 87.50 – 108.00 MHz.
  DUPLEX FUNCTION
  SQUELCH SET UP
  SCAN FUNCTION
  VOX SENSITIVITY [VOX]
  SET UP NAME REPLACE CHANNEL
  3 COLOR OF   LCD
  TIME-OUT TIMER
  AUTO POWER OFF
  SCAN FREQUENCY
  MEMORY DISPLAY MODE
  CHANNEL DISPLAY MODE
  BEEP SOUND ON/ OFF
  ETC