เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

หน้าหลัก > SPENDER > TC-751H เสา อากาศ วิทยุ

 SPENDER TC-751H
 
BAND 245.0000 - 245.9875MHz
DIMENSION  94 x 51x 18 mm (H x W x D)
5 WATTS
80 CHANNELS, 119 FREE MEMORIES
LITHIUM POLLYMER BATTERY 2000mAh.
FM RADIO 87.5-108.0 MHz.
SUPER HIGH POWER
214 CODES OF DCS / 50 GROUPS OF CTCSS
DUPLEX FUNCTION
SET UP NAME REPLACE CHANNEL
ROGER BEEP SOUND (ROG)
SAVE BATTERY
EMERGENCY CALL
TIME-OUT TIMER
AUTO POWER OFF
ETC