เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

ผลงานการติดตั้ง สื่อสาร

ด้วยความพร้อมของทีมงานคุณภาพ และประสบการณ์จากผลงานคุณภาพของทางทีมงานที่ ได้ติดตั้งมากมายเป็นสิ่งยืนยันถึงคุณภาพ ความพร้อมทีมงาน และความไว้วางใจของลูกค้าทีมั่น ใจในผลงาน คุณภาพของเราตัวอย่างผลงานของลูกค้าที่ทางทีมงานได้ติดตั้ง มีดังนี้

  • ทาวเวอร์ 60 เมตร วิทยุชุมชน วัดขนาน จ.นครศรีธรรมรา...
  • ทาวเวอร์ 90 เมตร เสาวัดลม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  • อุปกรณ์เสาทาวเวอร์
หน้า 1 จาก 1