เสาวิทยุสื่อสาร

วิทยุสื่อสาร
เสาทาวเวอร์
อุปกรณ์อื่นๆ

ผลงานการติดตั้ง วิทยุ

 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท บีดับเบิ้ลยู.โมบาย จำกัด
  1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 711-1-04885-6 สาขาพระราม 2 บัญชีกระแสรายวัน
  2. ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 228-4-28843-4 สาขาพระราม 2 บัญชีออมทรัพย์
 • ส่งไปรษณีย์ พกง. EMS
 • ตีเช็คสั่งจ่ายในนาม บจก.บีดับเบิ้ลยู.โมบาย
 • วิธีจัดส่งสินค้า
 • 1.  มีพนักงานจัดส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 • 2.  จัดส่งทางไปรษณีย์
 • 3.  จัดส่งกับบริษัทขนส่ง